مرور برچسب

ظروف یکبار مصرف

یکبار مصرف پر سود

امروز با یکی از ثروتمندترین افراد دنیا مصاحبه می‌کنیم و می‌خواهیم راز موفقیتش را جویا شویم. نویسنده کتاب تأثیرگذار «اقتصاد فردا». یکبار مصرف پر سود.