مرور برچسب

عادت کردن

ویژگی کشسانی ایرانیان

اینجاست که خاصیت کشسانی ما ناخودآگاه فعال می‌شود و دوباره همان فردی آرام و بی‌دغدغه قبل از گرانی می‌شویم. دیگر کسی در فضای مجازی از گرانی حرف نمی‌زند. انگار نه انگار اقتصاد این مملکت زیر و…