مرور برچسب

عباس جدیدی

طنز / بنی‌آدم اعضای چی هستند؟

شنیده‌ایم که محققان مشغول کار کردن روی نظریه‌ی جدیدشان هستند. نظریه‌ای که می‌گوید: همه مردم، یک عباس جدیدیِ درون دارند که در شرایطی خاص خودش را نشان می‌دهد.