مرور برچسب

عباس عبدی

جعبه سياه خبر و چرا خبررسانی در شرایط فعلی ممکن نیست؛ وقتی سخنگوی دولت هم چیزی نمی‌داند

جعبه سياه خبر و چرا خبررسانی در شرایط فعلی ممکن نیست؛ وقتی سخنگوی دولت هم چیزی نمی‌داند. پنهانكاری نظام‌مند ريشه اين بحران است كه فراتر از دروغ است.
ادامه مطلب ...

ابعاد حادثه سیل در لرستان بسیار بیشتر از سیل در شیراز بود و نباید با هم مقایسه شوند

ابعاد حادثه سیل در لرستان بسیار بیشتر از سیل در شیراز بود و نباید با هم مقایسه شوند. در وضعیت فراگیری سیل همه افراد دچار کمبود مواد اولیه زندگی هستند.
ادامه مطلب ...