مرور برچسب

عبدالاله بلقزیز

کتاب عرب و مدرنیته منتشر شد

کتاب «عرب و مدرنیته؛ پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها» نوشته عبدالاله بلقزیز با ترجمه سیدمحمد آل مهدی به‌صورت مشترک از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انتشارات علمی و فرهنگی روانه…