اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

عزت‌الله انتظامی

نام شجریان از کوچه فراتر است

نام‌گذاری یک خیابان اگرچه نمی‌تواند همه نامهربانی‌هایی که بر شجریان روا شده است را جبران کند ولی آن را اقدام مثبتی از جانب شورای شهر می‌دانیم. نام شجریان از کوچه فراتر است.

علی حاتمی می‌خواست تصاویرش مانند مینیاتور ایرانی باشد

۲۳ مرداد سال ۱۳۲۳ در جایی شبیه همان جایی که رضا خوشنویس در "هزاردستان" به مفتش آدرس می‌دهد؛ خیابان شاهپور، خیابان مختاری، کوچهٔ اردیبهشت، فرزندی متولد شد که او را «علی» نامیدند. علی حاتمی…