اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

علت بیکاری جوانان

خوداشتغالی عجیب جوانان

در روزهایی که بی‌کاری جوانان بیداد می‌کند، عده‌ای از جوانان دست به یک خوداشتغالی عجیب زده‌اند. آن‌ها برای این خوداشتغالی سنت و مدرنیته را با هم درآمیختند.