مرور برچسب

علیرضا زرگر

۱۴ رمان راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب

نابر اعلام دبیرخانه جایزه مهرگان، با رأی هفت داور مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب، از میان ۲۱ رمان اعلام شده قبلی، ۱۴ رمان راه یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب مشخص شد.
ادامه مطلب ...