مرور برچسب

علیرضا فغانی

فغانی را سرخورده نکنیم

قضاوت دیدار فینال مهمترین رویداد ورزشی جهان برای شخص فغانی و فوتبال ایران افتخار بزرگی است ولی در صورتی که داوری این بازی به فغانی نرسد هم نباید این مسئله باعث شود که در موجب سرخوردگی او…