مرور برچسب

علی دایی

علی دایی با صدا و سیما قهر است

به گزارش خبرگزاری‌ها، علی دایی هنوز از ماجرای فصل قبل در رشت دل‌گیر است که فردی در مصاحبه با صداوسیما مدعی بود دایی و برادرش او را در هتل کتک زده‌اند.