مرور برچسب

علی دهباشی

شب نوروز با عنوان گفتمان صلح در تهران برگزار می‌شود؛ وحدت و تنوع فرهنگی اقوام در ایران

این آیین نه تنها اقوام ایرانی را چون حلقه زنجیره‌ای گسست ناپذیر به هم  وصل کرده است، که منبع وحدت فرهنگی و آیینی ایرانیان با سایر ملت‌های جهان بوده است.
ادامه مطلب ...