مرور برچسب

غلامرضا کاوه

کارخانه‌های لبنی متخلف قیمت‌هایشان را به روال سابق بازگردانده‌اند

درحالیکه سازمان حمایت از برخورد با برخی کارخانه‌های لبنی که اقدام به افزایش خودسرانه قیمت شیر کم‌چرب کرده بودند خبر داده و اعلام کرده که"کارخانه‌های لبنی متخلف قیمت‌هایشان را به روال…
ادامه مطلب ...