مرور برچسب

فارسی معیار

وقتی از سعدی و زبانش حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

وقتی از سعدی و زبانش حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ زبان سعدی زبان فرهنگ و فرزانگی است و اگر دولتمردان بخواهند این عظمت و فرزانگی را استمرار دهند باید بتوانند به این زبان سخن بگویند.
ادامه مطلب ...