مرور برچسب

فامیل

چگونه از خانه خود در برابر سارقین نوروزی محافظت کنیم؟

در ایام نوروز که هم‌وطنان برای سفرهای نوروزی از خانه خارج می‌شوند، سارقین فرصت‌ استفاده می‌کنند و منزل آنان را مورد دستبرد قرار می‌دهند. سارقین زمانی که از خالی بودن خانه اطمینان پیدا…
ادامه مطلب ...