مرور برچسب

فتحی بیرانوند

اولین تصویر رنگی یک خرس در ارتفاعات خرم آباد ثبت شد

خرس قهوه‌ای دارای نرخ زاد و ولد پایینی است و هر دو تا سه سال یکبار تولید مثل می‌کند. از این رو نابودی هر فرد از جمعیتش ضربه شدیدی به تجدید نسل و بقاء جمعیت گونه در زیستگاهش وارد می‌کند.
ادامه مطلب ...