مرور برچسب

فرانسه

مردم اسپانیا پس از فتح هر جزیره بومیان آن‌جا را در معادن و کشتزارها به کار می‌گماشتند

مردم اسپانیا پس از فتح هر جزیره بومیان آن‌جا را در معادن به کار می‌گماشتند. انتقال بردگان به هند غربی به علت از بین رفتن اکثر اهالی این منطقه بود.
ادامه مطلب ...