مرور برچسب

فرزند خواندگی

فرزندخواندگی کودکان بیمار را آسان‌تر کنیم

فرزندخواندگی کودکان بیمار را آسان‌تر کنیم ایگاه خبری گُلوَنی، مهدیسا صفری‌خواه: مهشید موقر؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد واگذاری کودکان بیمار نیز تصریح کرد: «طی دو سال اخیر…
ادامه مطلب ...