مرور برچسب

فرزند مقامات

ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات در خارج فقط مربوط به افرادی است که شغل محرمانه ندارند

طرح ممنوعیت بکارگیری دوتابعیتی‌ها در پست‌های محرمانه در دستورکار است که تبصره ممنوعیت تحصیل و زندگی فرزندان مقامات در خارج را به آن الحاق می‌کنیم.
ادامه مطلب ...