مرور برچسب

فرش دستباف 14 منطقه ایران

ثبت دو محصول ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری

از مزیت‌های ثبت جهانی یک کالا یا محصول شامل صادرات محصول و کالای ایرانی با نام ایران، امتیاز انحصار صادرات محصول برای ایران،افزایش قیمت صادراتی محصول و در نهایت افزایش ارزش افزوده…
ادامه مطلب ...