مرور برچسب

فرهاد دبیری

نابودی ۸۰درصد اکوسیستم‌های طبیعی کشور توسط دام

نابودی ۸۰درصد اکوسیستم‌های طبیعی کشور توسط دام. توسعه فعالیت‌های دامپروری به ویژه گونه بز اهلی موجب تخریب مراتع و پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش نفوذپذیری خاک، فرسایش خاک، ایجاد سیل و…
ادامه مطلب ...

آمار گونه‌های شاخص حیات وحش کشور منتشر شد

با توجه به اجرای پروژه‌های مختلفی در مورد یوز آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس سیاه آسیائی و مطالعه گربه‌سانان کشور، تصمیم گرفته شد تا پروژه آماربرداری به چهارگونه کل و بز، قوچ و میش، آهو و…
ادامه مطلب ...