اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فریدون صدیقی

همه چیزهایی که آرش ظلی پور در مصاحبه با مسعود فراستی نمی‌دانست

در مصاحبه با آقای فراستی این آقای فراستی بود که با هوشمندی و تجربه بسیار منحنی رفتاری، پاسخ به سؤال‌ها را طوری پیش برد که مصاحبه‌کننده عصبی و پرخاشجو شود. همه چیزهایی که آرش ظلی پور در…