مرور برچسب

قایق

حالا می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و با شهروندان سرحال و خوشحال اصفهانی گفتگو کرد

حالا پس از حدود ۱۸ ماه می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و ساعت‌ها به آب نگاه کرد. حالا می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و با شهروندان اصفهانی گفتگو کرد.
ادامه مطلب ...