مرور برچسب

قضاوت

یکدیگر را قضاوت نکنیم

قضاوت سطحی و ظاهری دیگران جزیی از زندگی ما شده است. این قضاوت در بیشتر موارد ناآگاهانه است. ما به راحتی دیگران را قضاوت می‌کنیم و در این کار اصرار زیادی داریم.

آدم‌ها را می‌توان از روی کتابی که می‌خوانند قضاوت کرد

آیا آدم‌ها را می‌توان بر اساس کتابی که برای خواندن انتخاب می‌کنند قضاوت کرد یا خیر؟ آیا می‌توانید ویژگی‌های اخلاقی آدم‌های اطرافتان را از روی کتاب‌های موجود در کتابخانه‌شان دریابید؟