مرور برچسب

قطع شدن اینترنت

جامعه تورگردانان ایران به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت؛ تو را به خدا اینترنت را وصل کنید

ارتباطمان با توریست‌های خارجی قطع شده است و نمی‌دانیم چه تصمیمی برای سفر به ایران گرفته‌اند. جامعه تورگردانان ایران به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت.
ادامه مطلب ...