مرور برچسب

قطع نخاع

رتبه دانشگاه‌های صنعتی ایران در رده‌بندی جهانی

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه این دانشگاه با طراحی و ساخت ماهواره نوید تنها دانشگاه کشور است که ماهواره آن در مدار قرار گرفته است گفت: ماهواره ظفر نیز که در دانشگاه علم…
ادامه مطلب ...