مرور برچسب

قنادی

اتحادیه قنادان شهرستان شهرکرد گفت: کاهش ۶۰ درصدی فروش قنادان در شهرکرد

رئیس اتحادیه قنادان شهرستان شهرکرد گفت: قدرت مردم در خرید شیرینی به نصف کاهش یافته است، همچنین میزان فروش قنادی‌ها به دلیل افزایش قیمت شیرینی، ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
ادامه مطلب ...