اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

لباس لُری

از آخرین لُری‌دوزها

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، در گوشه‌ای از خیابان شهید مطهری خرم‌آباد و در مغازه‌ای کوچک به ابعاد سه در سه  دنیایی از طرح و رنگ برای عابران به نمایش می‌گذارد. هوشنگ حجاریان را می‌توان…