مرور برچسب

لکی

کریم خان زند پادشاه ایرانی زاده لرستان بود او را بیشتر بشناسید و از زندگی‌اش بدانید

نوشتار کنونی به این نکته می‌پردازد که در زمان کریم‌خان زند واژه‌ی «لک» مرسوم نبوده است. کریم خان زند پادشاه ایرانی زاده لرستان بود او را بیشتر بشناسید.
ادامه مطلب ...

لک های لرستان و لک داغستان ارتباطی با هم دارند؟

خطاهای ناشی از شباهت اسامی اخیرا در موارد متعددی مثل لک و لاک، سگوند و سکا، بختیاری و باکتریا، کاسیان و کاسی و غیره دامن‌گیر لرستان‌شناسی شده است. لک های لرستان و لک داغستان ارتباطی با…
ادامه مطلب ...