مرور برچسب

لینک دانلود

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فقط به لینک دانلودها گیر می‌دهد؟ هدر دادن وقت کاربر جرم نیست؟

احتمالاً شما هم در هنگام دانلود با جمله عجیب «این برنامه یا فیلم به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حالت انتشار خارج شده است» روبه‌رو شدید.
ادامه مطلب ...