مرور برچسب

مائده هژبری

خطرات رقص برای انسان

به‌به‌تو و روماریو و مازینیو سه بازیکن برزیلی بودند که در جام جهانی ۱۹۹۴ بارها در بازی‌ها رقصیدند. هر سه آنها بعد از مسابقات بستری شدند چون مغزشان دناسیتاس زیادی ترشح کرده بود.