مرور برچسب

مارپل ۱۹۷۳. ۷۸

لایحه کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا تقدیم مجلس شد

این کنوانسیون شامل مقررات و ویژگی‌های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی‌ها، بنادر و تجهیزات آن‌ها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا می‌باشد. لایحه کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی…
ادامه مطلب ...