مرور برچسب

مترو

آب چشمه علی شهر ری این روزها با لجن یکی شده است؛ مترو پای فاضلاب را به این چشمه باز کرد

آب چشمه علی شهر ری این روزها با لجن یکی شده است؛ مترو پای فاضلاب را به این چشمه باز کرد.بعد از ختم به خیر شدن وضعیت آب چشمه، این‌بار پای فاضلاب در میان است. 
ادامه مطلب ...