مرور برچسب

مجازی

خرید آنلاین در خرم آباد

فروشگاه‌های آنلاین در خرم‌آباد سابقه زیادی ندارند هنوز آنچنان که در شهرهای بزرگ جا افتاده‌اند در اینجا پذیرفته نشده‌اند. خرید آنلاین در خرم آباد.

تلگرام از افقی به عمودی

«تلگرام» ابزاری بود که دقیقا و به تمام معنی کلمه امکان «مشارکتِ» فعال اعضا و کاربران را در بحث‌ها ایجاد کرده بود و اتفاقا همین هم نقطه ممیزه آن با بسیاری دیگر از ابزارهای ارتباطی بود.…