مرور برچسب

مجتمع فرهنگی هنری نور

نقد و بررسی مجموعه شعر «خداوند فقط نامه‌های عاشقانه را جواب می‌دهد»

مجموعه شعر «خداوند فقط نامه‌های عاشقانه را جواب می‌دهد» اثر نزار قبانی با ترجمه اصغر علی‌کرمی در نشست انجمن ادبی ققنوس مجتمع فرهنگی هنری نور نقد و بررسی می‌شود.
ادامه مطلب ...