مرور برچسب

مجوز آبیاری

افزایش آب در دسترس برای مصرف‌کنندگان با استفاده از منابع جایگزین

رویکردهای طرف عرضه، بر افزایش آب در دسترس برای مصرف‌کنندگان با استفاده از منابع جایگزین (آب سطحی) در کوتاه‌مدت، یا با ذخیره‌سازی آب زیرزمینی در بلندمدت مبتنی هستند.
ادامه مطلب ...

طرح‌ های بیمه کشاورزی می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد

در نهایت، طرح‌ های بیمه کشاورزی می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد. با این همه، ارتباط میان بیمه محصول و مصرف آب برای آبیاری همچنان ناروشن است.    
ادامه مطلب ...

انتقال میان‌ حوضه‌ ای آب و کند و کاوی درباره معیارهای ارزیابی جامع

در این نوشتار انتقال میان‌ حوضه‌ ای آب از نگاه چندرشته‌ای بررسی می‌شود، و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا انتقال آب با یکپارچه‌نگری در مدیریت منابع آب سازگارپذیر است؟
ادامه مطلب ...

شرایط ضروری برای مدیریت اثربخش آب زیرزمینی

سایر شرایط ضروری برای مدیریت اثربخش آب زیرزمینی: نظارت، و هماهنگی سیاست‌ها. افزون بر انتخاب سیاست و ابزار مناسب، دغدغه‌های دیگری نیز وجود دارد که لازم است در طراحی و پیاده‌سازی تدابیر…
ادامه مطلب ...