مرور برچسب

مجوز شکار

حتی این جغد هم پس از شنیدن این خبر اینگونه حیرت‌زده شد!

و چگونه یک رییس‌جمهور چنین معاونی را برمی‌گزیند، تحمل می‌کند و همچنان با لجبازی از وی حمایت می‌کند؟! بیاییم همه برای رفتارِ کاملاً مدنی این جغدِ بانمک و صبور هورا بکشیم! نکشیم؟
ادامه مطلب ...

پروانه عادی شکار پرنده در تهران صادر نخواهد شد

پروانه عادی شکار پرنده در تهران صادر نخواهد شد. حدود ۴ هزار شکارچی دارای دفترچه در تهران وجود دارد که زیستگاه‌های محدود و شکننده استان ظرفیت حضور حتی بخشی از این تعداد برای انجام شکار…
ادامه مطلب ...