مرور برچسب

مجید برزگر

ابر بارانش گرفته مجید برزگر و تماشاگر خاموشی که جریان اصلی سینما را دنبال نمی‌کند

ابر بارانش گرفته مجید برزگر و تماشاگر خاموشی که جریان اصلی سینما را دنبال نمی‌کند. فیلمی برای تماشاگر خاموشی که جریان اصلی سینما را دنبال نمی‌کند.
ادامه مطلب ...