مرور برچسب

محاطب

نشست نقش مخاطب در روزنامه‌های کاغذی برگزار شد

به زودی شاهد تغییر و تحول بسیاری در عرصه رسانه در دنیا خواهیم بود و این تغییر و تحول به دلیل وجود عاملی به نام شبکه‌های اجتماعی است؛ در شبکه‌های اجتماعی هر شخص یک رسانه محسوب می‌شود.
ادامه مطلب ...