مرور برچسب

محسن جوادی

پرداختن به شعر از واجبات جامعه ماست این را معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته است

پرداختن به شعر از واجبات جامعه ماست. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: شعر موهبتی الهی از جانب خداوند است و پرداختن به آن یکی از واجبات جامعه ماست.
ادامه مطلب ...