مرور برچسب

محسن زینی‌وند

تخریب یک اثر ۵ هزار ساله برای ساخت باغچه ویلا

قسمت‌هایی از این اثر ارزشمند باستانی به دلیل عوامل مختلفی مانند ساخت باغچه ویلا، ساختمان‌سازی، ایجاد باغ و تاسیسات شهری و...تخریب شده به گونه‌ای که این تپه درحال حاضر از وضعیت حفاظتی…
ادامه مطلب ...