مرور برچسب

محسن مرادی

دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم منتشر شد

این مجموعه شعر در قالب سی‌وهفت شعر کوتاه و بلند آزاد و با مشخصات ظاهری در هشتادودو صفحه و با قیمت هشت هزار و پانصد تومان در پیشخوان کتابفروشی قرار گرفت. دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه…
ادامه مطلب ...