مرور برچسب

محسن میردامادی

پیشنهادات بهزاد نبوی و میردامادی برای این روزها

حقیقتی که باید پذیرفت این است که امروز یک بحران پیش روی کشور قرار گرفته است که برای حل آن باید همه ظرفیت‌های منطقی را به‌کار گرفت تا با کمترین هزینه بتوان از این بحران سر سلامت به در…
ادامه مطلب ...