مرور برچسب

محمدحسین مهدویان

فردوسی، مهدویان و عدم مطالعه و خِرَدگریزی

محمدحسین مهدویان در قیاس کار خود با اثر فردوسی، قصد بدی نداشت ولی چون احاطه‌اش بر موضوع کم است، ندانست چه می‌گوید. وی خود را با فردوسی مقایسه کرد اما از قضا، نه‌ تنها آگاه نیست، بلکه بر…
ادامه مطلب ...