اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محمدعلی نجفی

هشتگ، نه به کار آخر سال

بعد کلی کش و قوس برای روز درختکاری و مراسم برج میلاد و جون من بیا دادسرا و نمیام و اینا، شهردار با خودشون گفتند خب چه کاریه مثلا ما شهرداریم باید یه فرقی با بقیه داشته باشم.