مرور برچسب

محمد ابراهیم‌نیا

هر ۲ درجه افزایش دما برابر ۲۷ میلیارد مترمکعب تبخیر

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: آمایش اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر آب باشد و با توجه به شرایطی قرار داریم تمام قوای کشور بایستی با یک هدف مشخص به سمت پاسداری از…
ادامه مطلب ...