مرور برچسب

محمد بیرانوندی

یک نماینده به حوزه انتخابیه خرم‌آباد افزوده می‌شود

تقاضای مجمع نمایندگان این است که سه نماینده به استان لرستان اضافه شود یکی را مستقیماً به الشتر و یکی را هم به حوزه خرم‌آباد به علت جمعیت فراوان و حوزه گسترده و تکثر روستاها و مسائل…
ادامه مطلب ...