مرور برچسب

محمد حسن دژآهنگ

یک کامنت ارزشمند درباره نقد خنداننده شو به گُلوَنی رسید

خوشحالیم که دست‌کم آقای دژآهنگ نقد ما را درباره خنداننده شو تا حد زیادی به جا دانسته است. از ایشان ممنونیم و یقین داریم که این روحیه نقدپذیری باعث موفقیت ایشان در آینده خواهد بود.
ادامه مطلب ...