مرور برچسب

محمد حسن دژاهنگ

یک کامنت ارزشمند درباره نقد خنداننده شو به گُلوَنی رسید

خوشحالیم که دست‌کم آقای دژآهنگ نقد ما را درباره خنداننده شو تا حد زیادی به جا دانسته است. از ایشان ممنونیم و یقین داریم که این روحیه نقدپذیری باعث موفقیت ایشان در آینده خواهد بود.
ادامه مطلب ...