مرور برچسب

محمد درویش

مصوبات شورای عالی محیط زیست خطایی بزرگ و نابخشودنی است

محمد درویش مصوبات اخیر شورای عالی میحط زیست درباره تغییر حدود مناطق حفاظت شده را خطایی بزرگ و نابخشودنی دانست و گفت: متأسفم که در دولتی که اسمش دولت محیط زیستی است این اتفاقات می‌افتد.
ادامه مطلب ...

متاسفم کسی بر صدر پردیسان نشسته که حفظ یوز را موضوع جزیی می‌داند

متاسفم کسی بر صدر پردیسان نشسته که حفظ یوز را موضوع جزیی می‌داند. محمد درویش با اعلام اینکه محیط‌بانان سپر دفاعی طبیعت هستند، گفت: متأسفم که در صدر پردیسان کسی نشسته است که می‌گوید حفظ…
ادامه مطلب ...