مرور برچسب

محمد درویش

نابودی اشترانکوه در سایه انکار مسئولان محیط زیست

بند یک گزارش نماینده رئیس سازمان محیط‌زیست به خانم ابتکار، کاملاً غیر کارشناسی و غیرفنی بوده است و انکار کرده‌اند که جاده‌ای وجود دارد. نابودی اشترانکوه در سایه انکار مسئولان محیط زیست.
ادامه مطلب ...